Close info window

The Observatory of Artistic Work – The Rijeka Section

The Observatory of Artistic Work is a long-term project whose goal is to improve the conditions for documenting and exploring the contemporary art field in Croatia and at the same time to contribute to its visibility in domestic, regional, and international context. The specific goals of the project include creating an independent central source of information on contemporary artists, curators, exhibition practices, and artistic spaces; creating a widely available information channel, educational tool, and research resource; promoting the usage of quantitative and digital methods in art (history); and promoting networking and cooperation between related (artistic, research, institutional, and non-institutional) domestic and international initiatives in the area.

In its initial phase, the project focusses on the contemporary art scene in Rijeka. It started with collecting materials and establishing a database on the SIZ Gallery from Rijeka and the artists affiliated with it. The data is structured around three key terms: the artist, the artistic space, and the exhibition. The three are connected and can be searched on the webpage as such.

Concept and data: Tihana Puc

Database and visualisations: Mihael Giba

Network Visualizations: Gephi 0.9.2: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks

Recording and editing: Vladimir Tatomir

English translation: Marko Theodore Mravunac

The project is supported by:

Artist Organization Format C, Zagreb

SIZ Gallery, Rijeka

In 2018 Observatory of Artistic Work is co-financed by the City of Zagreb. The project is managed by the Artist Organization „Format C“, in collaboration with the SIZ Gallery.

*Recommended browsers: Mozilla Firefox or Google Chrome

O projektu

Opservatorij umjetničkog rada (OUR) je dugoročni projekt s ciljem unapređivanja uvjeta za dokumentiranje i istraživanje polja suvremene umjetnosti u Hrvatskoj te doprinos njegovoj vidljivosti unutar domaćeg, regionalnog i međunarodnog konteksta. Specifični ciljevi projekta su stvaranje nezavisnog centralnog izvora podataka o suvremenim umjetnicima/cama, kustosima/cama, izlagačkim praksama te umjetničkim prostorima; stvaranje široko dostupnog izvora informiranja, edukativnog alata i istraživačkog resursa; poticanje primjene kvantitativnih i digitalnih metoda u (povijesti) umjetnosti; te poticanje umrežavanja i suradnje među srodnim (umjetničkim, istraživačkim, institucionalnim i vaninstitucionalnim) domaćim i inozemnim inicijativama u području.
our-org.hr


OUR [2021] poziv na dostavu podataka o umjetničkom djelovanju

Projekt Opservatorij umjetničkog rada (OUR) nastao je s ciljem poticanja dokumentiranja i istraživanja polja suvremene vizualne umjetnosti te povećanja njegove vidljivosti. Stoga se u sklopu projekta stvara digitalni arhiv suvremenih vizualnih umjetnika/ca i organizacija na području Hrvatske.

U nastojanju da se putem OUR-a djelovanje suvremenih vizualnih umjetnika/ca i nezavisnih organizacija bilježi, okuplja i učini dostupnim u digitalnom okružju, pozivamo Vas na dostavu podataka o vlastitom umjetničkom djelovanju.

Umjetnici/e su pozvani/e da dostave biografske podatke, te podatke o izlagačkoj aktivnosti, a organizacije podatke i dokumentaciju o svojim izložbenim i drugim aktivnostima. Dostavljeni podaci bit će usmjereni suradničkoj izgradnji javno dostupnog i interaktivnog informacijskog arhiva suvremenih vizualnih umjetnika/ca i organizacija.

Poveznica na poziv i opis načina prijave: formatc.hr/our-2021-oc

Autorska koncepcija: Tihana Puc
Koordinacija volontiranja: Hana Katanić
Tehnička produkcija: Vedran Gligo
Savjetovanje: Dijana Protić
Koordinacija: Dina Karadžić

Projekt OUR je u 2021. posredstvom programa “Inquiry Inc.” umjetničke organizacije “Format C” podržan sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba, i Zaklade Kultura nova.


Opservatorij umjetničkog rada – riječka dionica [2018]

Opservatorij umjetničkog rada (OUR) dugoročni je projekt čiji je cilj unaprijediti uvjete za dokumentiranje i istraživanje polja suvremene umjetnosti u Hrvatskoj te istodobno doprinijeti njegovoj vidljivosti unutar domaćeg, regionalnog i međunarodnog konteksta. Specifični ciljevi projekta su stvaranje nezavisnog centralnog izvora podataka o suvremenim umjetnicima/cama, kustosima/cama, izlagačkim praksama te umjetničkim prostorima; stvaranje široko dostupnog izvora informiranja, edukativnog alata i istraživačkog resursa; poticanje primjene kvantitativnih i digitalnih metoda u (povijesti) umjetnosti; te poticanje umrežavanja i suradnje među srodnim (umjetničkim, istraživačkim, institucionalnim i vaninstitucionalnim) domaćim i inozemnim inicijativama u području.

Projekt se u početnoj fazi fokusirao na riječku scenu, a otpočeo je prikupljanjem i usustavljivanjem građe o riječkoj Galeriji SIZ i umjetnicima/cama koji su uz nju vezani. Podaci su strukturirani oko tri ključna pojma – umjetnik/ca, umjetnički prostor, izložba i međusobno su povezani te se na taj način na internetskoj stranici mogu i pretraživati.

Autorska koncepcija i podaci: Tihana Puc
Baza podataka i vizualizacije: Mihael Giba
Mrežne vizualizacije: Gephi 0.9.2: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks
Snimanje i montaža: Vladimir Tatomir
Prijevod na engleski: Marko Theodore Mravunac

Projekt su podržali:
Umjetnička organizacija “Format C”, Zagreb
Galerija SIZ, Rijeka
Opservatorij umjetničkog rada u 2018. godini sufinancirao je Grad Zagreb; a provodila ga je Umjetnička organizacija "Format C" u suradnji s Galerijom SIZ.

*Preporučeni preglednici: Mozilla Firefox ili Google Chrome

Uvod u Opservatorij umjetničkog rada: Pitaj me bilo što / Ask me Anything:

Datum: subota 15. 12. 2018.

Mjesto: http://our-org.hr/network/

Projekt Opservatorij umjetničkog rada (OUR) razvija se s ciljem stvaranja digitalnog arhiva suvremene vizualne umjetnosti i poticanje primjene kvantitativnih i digitalnih metoda u (povijesti) umjetnosti. OUR je dugoročni projekt - digitalni arhiv u nastajanju čija je realizacija predviđena u etapama, a u 2018. godini je razrađivan prototip koji će se dalje razvijati usporedo s unosom novih podataka. U "Uvodu u OUR" se objavljuje početna faza projekta na kojem su radovi u tijeku.

U subotu 15. 12. 2018. od 17:00 do 19:00 možete postaviti bilo kakvo pitanje o svrsi, ciljevima, metodologiji i/ili opsegu projekta ili ostaviti svoj komentar ili prijedlog.

Art Fun Club >

Cesare Pietroiusti >

Fokus grupa >

Grupa ABS >

Igor Grubić >

Janez Janša, Janez Janša & Janez Janša >

Milijana Babić >

Nemanja Cvijanović >

Oliver Ressler >

Siniša Labrović >

Slaven Tolj >

Tomislav Brajnović >

SIZ Exhibitions >

SIZ Gallery >